BIOB03 Floristik 3 hp

Kursbeskrivning

Floristik har inget med florister och blomsterbindning att göra. Floristik handlar istället om att identifiera växter, och det är just vad denna kurs lär ut. Du får under knappt två intensiva veckor lära dig använda ett redskap - bestämningsnyckeln - för att själv kunna sätta namn på den mångfald av blommor som du stöter på i den svenska naturen. Först och främst lär du dig de termer som beskriver växtens olika delar och som behövs för att examinera sig fram till rätt art i den bestämningslitteratur, som vi använder på kursen. Du lär dig också att utan hjälp skilja mellan de vanligaste växtfamiljerna i den nordiska floran.
 

Blåsippa (Hepatica nobilis)
Färgkulla (Anthemis tinctoria)
Två växter du kan komma att se på kursen: blåsippa (Hepatica nobilis) och färgkulla (Anthemis tinctoria).

 
Det hör till vår allmänbildning att känna igen de vanligaste träden och buskarna i vår omgivning och som biolog bör du även känna namnen på de vanligaste örterna. Därför ingår det i kurskraven en lista på ett par hundra "utantillväxter". Större delen av kursen bygger dock på bestämningsövningar - under kursen och senare i livet står du ofta inför en okänd växt och ska med hjälp av den metod som du har lärt dig på kursen göra en korrekt bestämning. Det fina med floristikkursen är att du får en omeddelbar bekräftelse på att du har rätt genom en sakkunnig lärare.
 

Krypvide (Salix repens)
Vårstarr (Carex caryophyllea)
Två andra växter du kan komma att se på kursen: krypvide (Salix repens) och vårstarr (Carex caryophyllea).

 
Kursen börjar med tre dagar i Lund då vi lär oss grundbegreppen i den botaniska terminologin och de vanligaste växtfamiljerna. Någon av dagarna åker vi ut i Lunds närmaste omgivning och gör den första bekantskapen med skånsk vegetation och de växter som hör till denna. Större delen av kursen är förlagd till Degeberga semesterby på Österlen, där vi bor sex studenter i varje stuga med självhushåll. På dagarna besöker vi rika växtlokaler i nära anslutning till förläggningen. Där har var och en möjlighet att examinera sig fram till namnen på de blommande arter som vi finner. Läraren demonstrerar karaktärsarterna på lokalen och gemensamt nöter vi in namnen på "utantillväxterna". Någon kvällsexkursion kan förekomma, men annars ägnas kvällarna åt enskild övning eller sociala aktiviteter då du lär känna dina studiekamrater. Många biologistudenter har vittnat om att ett av de ljusaste minnena från studietiden är fältveckan på floristikkursen.

Kursen avslutas med ett prov i fält där du ska namnge några "utantillväxter", men också med hjälp av bestämningslitteraturen sätta namn på okända växter.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2014-01-14

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Huvudlärare

Nils Cronberg
lektor
Biodiversitet

Tel:
+46462228974

E-post:
nils.cronberg@biol.lu.se

Kurslitteratur
Kursperiod

Kursen ges på svenska under slutet av period 2 på vårterminen.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00