BIOB05 Floristik 4 hp

Kursbeskrivning

Kursen är en grundkurs i biologi och behandlar floristik - dvs färdigheten att känna igen och identifiera växter i naturen. Artkunskap är en del av den biologiska allmänbildningen och är en förutsättning för fortsatta studier inom t ex ekologi och naturvård. Under kursen lär du dig hur växter är byggda och den terminologi som används i floror och annan botanisk litteratur. Du lär dig att identifiera växter med hjälp av bestämningslitteratur. Vidare går vi igenom de stora och viktiga växtfamiljerna i den nordiska floran och vi talar också om växters pollination, spridning och biologi i stort samtidigt som vi har tillgång till växterna i fält. Till kursen hör också att lära in ca 200 växter utantill, bl a våra vilda buskar och träd.

Exkursioner

Den mesta undervisningen genomförs i fält och sker i form av lärarledda bestämningsövningar i olika vegetationstyper. Därigenom lär du dig att identifiera de arter som är typiska för olika biotoper och vilka arter man ofta finner tillsammans. Kursen börjar med några inledande föreläsningar och övningar i Lund, men huvuddelen av kursen består av studier i fält. Vi utgår varje dag från Ekologihuset i Lund. Du bör vara beredd på att vissa dagar kan bli ganska långa, men i allmänhet är vi tillbaka i Lund senast 16.30.

Tentamen

Tentamen sker i form av ett färdighetstest i fält där det gäller att med hjälp av bestämningslitteratur bestämma ett antal växter som du själv samlar under ledning av din lärare. Dessutom ingår ett tiotal utantillväxter, som ska namnges utan hjälp av bestämningslitteratur.

Och sen då...

Kursen kan läsas som en fristående kurs och utgör ett alternativ till förkunskapskravet för Floristik 7,5 hp.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-07-08

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Huvudlärare

Mikael Hedrén
professor
Biodiversitet

Tel:
+46462228894

E-post:
mikael.hedren@biol.lu.se

Kurslitteratur
Kursperiod

Kursen ges på sommaren.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00