BIOR34 Växtekologi 15 hp

Kursbeskrivning

Växtekologi handlar om hur växter påverkar och påverkas av sin miljö, hur de påverkar varandra och vilka mekanismer som avgör hur växtsamhällen bildas.

Kursen handlar om processerna som avgör var olika växter finns och hur de påverkar ekosystemens funktion. Vidare behandlas hur interaktioner med miljön och andra växter har lett till olika funktionella anpassningar.

På kursen lär man sig att analysera vegetationsdata och att tolka växters utbredning på ett vetenskapligt sätt. En viktig del är att läsa och tolka vetenskapliga artiklar. Man lär sig att planera och genomföra undersökningar av växterna och deras interaktioner med omvärlden. Vi använder vegetationsdata som insamlats under sommarens floristikkurser.

En stor del av kursen är projektbaserad, vilket innebär att man arbetar ensamma eller i grupp med att formulera frågeställningar och sedan försöker besvara dem. Både litteraturprojekt och praktiska projekt ingår. Vi kommer att använda avancerade laborationsmetoder för att undersöka växter biokemiskt. Framförallt faktorer som har att göra med deras näringsupptag och metabolism.

Och sen då...

Efter kursen kan du antingen välja att gå ut i arbetslivet eller fortsätta läsa fler avancerade kurser inom mark-, växt- eller naturvårdsområdet. På kursen Markekologi BIOR24 får du möjlighet att fördjupa dig i markens biologiska processer och på kursen Växternas evolution och diversitet (BIOR54) kan du lära dig mer om växternas hemliga liv och evolutionära processer. Du kan även vidga din horisont genom att läsa Global ekosytemdynamik.

Om du kombinerar den här kursen med Biologisk miljöövervakning BIOR39 och Naturvård BIOR23 eller Bevarandebiologi BIOR37 så kommer du att ha en god grund för att arbeta på länsstyrelser eller kommuner, särskilt om du har goda artkunskaper i den lokala floran och/eller faunan.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-07-08

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Huvudlärare

Pål Axel Olsson
Professor
Biodiversitet

Tel:
+46462224247

E-post:
pal_axel.olsson@biol.lu.se

Kurslitteratur
Kursperiod

Kursen ges på engelska under höstterminens period 2.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00