BIOR72 Växters systematik och diversitet 10 hp

Kursbeskrivning

De senaste decenniernas vetenskapliga arbete med molekylära metoder har revolutionerat växtsystematiken. Alltmer information blir nätbaserad och fritt tillgänglig om man vet hur man ska hitta och använda den. Kursen ger en uppdatering och fördjupning med avseende på de diversitet, släktskapsförhållanden och familjesystematik för ormbunksväxter, gymnospermer och angiospermer. Kursdeltagarna får en översikt över modern morfologisk terminologi. Vi diskuterar teorier och modeller rörande fylogeni baserat på det moderna klassifikationssystemet för angiospermer (APG III). Nätbaserade verktyg presenteras och provas. Kursen ger sammanfattningsvis en god kännedom om olika växtfamiljer med särskild tyngdpunkt mot kulturväxter.

Undervisningsformer

Studierna genomförs på heltid som distanskurs via nätstudier. Vi använder LUVIT som undervisningsplattform. Kursen är uppdelad i 6 undervisningsblock med inläsningsanvisningar och inlämningsuppgifter. Vid sidan av kurslitteraturen utnyttjas information från olika nätbaserade resurser. Vi kommer att ha en två-dagars träff i Lund med övningar, redovisningar, studier i Lunds botaniska trädgård och demonstration av den botaniska delen av Lund biologiska museum. Kursen ges på engelska. Den ingår i Nordiskt mastersprogram i biodiversitet och systematik (NABIS). Detta innebär att vi kommer att ha tillgång till världsledande experter på olika växtgrupper från universitet i Sverige, Norge och Danmark. Kursen är även en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen eller masterexamen i biologi. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Tentamen

Inlämningsuppgifterna som lämnas in under kursens gång ligger till grund för betygsättningen.

Och sen då...

Kursen ger en god bas för yrkesverksamhet inriktad mot växtbiologi, undervisning, naturvårdsarbete, samt arbete inom trädgårdssektorn. Bra komplement är även Floristik - fortsättningskurs (BIOF03), Mossor, lavar och svampar (BIOR11), Mossor – morfologi och identifiering (BIOR73) samt Växters ekologi och evolution (BIOR74).


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-07-08

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Huvudlärare

Nils Cronberg
lektor
Biodiversitet

Tel:
+46462228974

E-post:
nils.cronberg@biol.lu.se

Kurslitteratur
Kursperiod

Kursen ges på engelska under period två på vårterminen.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00