Nyfiken på forskarutbildning?

Utbildningen till Fil Dr examen tar normalt fyra år vid studier på heltid, varav cirka ett år ägnas åt kurser och seminarier och tre år åt forskning. För varje studerande upprättas en individuell studieplan som utvärderas och revideras vid årliga utvecklingssamtal. Forskningsresultaten rapporteras i en avhandling som normalt består av en sammanfattning samt artiklar som publicerats eller avses att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Praktisk information om forskarutbildningen finns också i naturvetenskapliga fakultetens doktorandhandbok.

Mål

Forskarutbildningen ska utbilda doktorer som har förmåga att bedriva forskning av hög kvalitet och att arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom högskola, näringsliv och samhälle, där erfarenhet av forskningsverksamhet är väsentlig.

Forskarutbildningens mål är att ge:

  • fördjupade ämneskunskaper
  • förmåga att tänka kreativt och kritiskt
  • skolning i planering, genomförande och utvärdering av forskningsuppgift/projekt
  • övning i att presentera forskningsresultat, både muntligt och skriftligt, för olika målgrupper

Biologisk forskning

Vår forskning sker inom hela det biologiska fältet, från molekylär-, cell- och organismbiologi till utvecklingsbiologi, ekologi, bevarandebiologi och miljövård.

Läs mer om forskningen vid biologiska institutionen

Forskningstraditionen på biologiska institutionen är lång och framstående. Den kan spåras tillbaka till professorn i Philosophia naturalis et physica experimentalis (naturalhistoria och fysik), Kilian Stobaeus (1690-1742). Nu, precis som då, bedriver Biologiska institutionens modern forksning i framkanten av det biologiska forskningsfältet.

Läs mer om forskarutbildningen på Lunds universitets centrala sidor

Läs mer om vad som gäller för forskarutbildningen från naturvetenskapliga fakulteten


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-10-16

Anställd
Lediga doktorandanställningar
Ansökan
Studierektorer för forskarutbildningen i Biologi

Karin Rengefors
professor
Akvatisk ekologi

Tel:
+46462228427

E-post:
karin.rengefors@biol.lu.se

Nora Ausmees
lektor
Molekylär cellbiologi

Tel:
+46462223102

E-post:
nora.ausmees@biol.lu.se

Forskning
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00