Masterprogram i Bioinformatik, 120 högskolepoäng

Bioinformatik är ett multidisciplinärt fält i gränslandet mellan biologi, datavetenskap, fysik och medicin. Under det senaste årtiondet så har ny teknologi inom genomik och proteomik revolutionerat modern forskning i biologi och medicin. Vetenskapliga upptäckter är idag till stor del beroende av effektivt hanterande och analys av enorma mängder data som produceras genom våtlabsexperiment. Bioinformatikprogrammet ger studenter från olika fält träning i att utföra dataanalyser av biologiska data.

Bioinformatikprogrammet kombinerar avancerad forskning med utbildning i nuvarande tekniker och utvecklar nya mjukvaruverktyg. För att få en övergripande förståelse av en organism eller grupper av organismer analyseras och kombineras data inom proteomik, genomik och transkriptomik.

Mastersprogrammet är organiserat av naturvetenskapliga fakulteten. Efter examen finns det många olika arbetsgivare att välja mellan, både inom universitetet och industrin som bioinformatik- eller biodatateknikspecialist. Tidigare studenter har fått jobb hos Silicon Genetics och Novozymes och i forskargrupper på Harvard Medical School och på Lunds universitet.

Kurser

Det första året innehåller de obligatoriska kurserna, BINP11 Bioinformatik och sekvensanalys 7,5 hp, Programmering i Perl, 7,5 hp samt BINP14 Storskalig sekvensanalys av hela genom, 7,5 hp. Rekommenderade kurser därutöver under första året är BINP15 Bioinformatik: Databearbetning och analys 15 hp, KEMM15 Strukturbioinformatik, BIOR59 Genetisk analys I 7,5 hp och BIOR60 Genetisk analys II 7,5 hp.

Det andra året innehåller projektarbeten och/eller andra lämpliga kurser samt ett Masterexamensarbete om 30, 45 eller 60 hp.

Genomförda masterexamensarbeten i bioinformatik


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-12-05

Kurser
Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Programkoordinator

Claes von Wachenfeldt
universitetslektor
Molekylär cellbiologi

Tel:
+46462223456

E-post:
claes.von_wachenfeldt
@biol.lu.se


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00