Biologi

Masterprogrammet i biologi består av två års heltidsstudier, varav minst 90 högskolepoäng ska vara avancerade kurser i biologi. Kurserna ges vanligen i block på 15 högskolepoäng. Utbildningen leder fram mot följande två examina.

Naturvetenskaplig masterexamen, huvudområde: biologi

Examenskrav

Kurser motsvarande 120 högskolepoäng, varav

Naturvetenskaplig masterexamen, huvudområde: biologi med fördjupning i ekologi

Examenskrav

Kurser motsvarande 120 högskolepoäng, varav

Genomförda masterexamensarbeten i biologi


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-12-05

Relaterad information
Studievägledning

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Tel:
+46462223728

E-post:
lotta.persmark@biol.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00